صفحه اصلی > درباره ما >تجهیزات تولید

تجهیزات تولید

کارخانه حفاظت از محیط زیست، ایمنی را به عنوان پیش فرض طراحی، اوقات فراغت، مد، شخصی سازی و انسانی سازی را به عنوان ایده طراحی در نظر می گیرد. دارای دو خط تولید است: خط دست ساز